Polityka KB FOLIE POLSKA Sp. z o.o.

KB FOLIE POLSKA Sp. z o.o. opracowała i wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Bezpieczeństwem Żywności w celu lepszego zaspokajania potrzeb swych Klientów i poprawy zarządzania firmą poprzez ciągłe doskonalenie systemu.

Księga ZSZ opisuje Zintegrowany System Zarządzania, który obejmuje następujący zakres:

Produkcja elastycznych materiałów opakowaniowych dla przemysłu spożywczego i artykułów higienicznych poprzez Flexo-drukowanie, Roto-drukowanie, lakierowanie, laminację i cięcie.
Najwyższą jakość wyrobów oraz zadowolenie klientów osiągamy poprzez:

• elastyczność w podejściu do oczekiwań klientów i kompleksowość usługi
• poszerzanie zakresu produkcji oraz zwiększanie efektywności stosowanej technologii
• stosowanie nowoczesnych metod produkcji w oparciu o najnowsze światowe trendy
• zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa zdrowotnego i higienicznego naszych produktów w oparciu o wdrożone i ciągle doskonalone systemy jakościowe: PN EN ISO 9001:2015; ISO 22000:2005; ISO 14001:2015; PN-N-18001:2004
• świadomość i pełną akceptację Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez wszystkich pracowników
• regularną weryfikację Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania pod względem jej przydatności
• zarządzanie środowiskiem jako jednym z priorytetów i kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju firmy
• zapewnianie personelowi systematycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje w celu zrozumienia stosownych kwestii BHP i swojej roli w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
• przestrzeganie wymagań prawnych

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania naszej Organizacji wytycza strategiczne kierunki rozwoju firmy, a jej realizację gwarantuje wdrożony i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania normy zorientowany na spełnianie wymagań naszych klientów. Promujemy świadomość jakościową na wszystkich poziomach Organizacji, ponieważ zapewnienie jakości należy do zadań każdego z pracowników.