Polityka KB FOLIE POLSKA Sp. z o.o.

KB FOLIE POLSKA Sp. z o.o. opracowała i wdrożyła Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Bezpieczeństwem Żywności w celu lepszego zaspakajania potrzeb swych Klientów i poprawy zarządzania firmą poprzez ciągłe doskonalenie systemu.

KB FOLIE POLSKA Sp. z o.o. opracowała i wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Bezpieczeństwem Żywności w celu lepszego zaspokajania potrzeb swych Klientów i poprawy zarządzania firmą poprzez ciągłe doskonalenie systemu.

Niniejsza Księga Zarządzania opisuje Zintegrowany System Zarządzania zastosowany w firmie, zgodny z wymaganiami norm BRC/IoP v.4, PN-EN ISO 9001:2008,
PN-N-18001: 2004, PN-EN ISO 14001: 2004, PN-EN ISO 22000: 2005.
Zintegrowany System Zarządzania obejmuje następujący zakres:

Produkcja elastycznych materiałów opakowaniowych dla przemysłu spożywczego i artykułów higienicznych poprzez flexo-drukowanie, lakierowanie, i cięcie oraz konfekcjonowanie opakowań do produktów spożywczych.

 

Najwyższą jakość wyrobów oraz zadowolenie klientów osiągamy poprzez:

•    elastyczność w podejściu do oczekiwań klientów i kompleksowość usługi
•    poszerzanie zakresu produkcji oraz zwiększanie efektywności stosowanej technologii
•    stosowanie nowoczesnych metod produkcji w oparciu o najnowsze światowe trendy
•    zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa zdrowotnego i higienicznego naszych produktów w oparciu o wdrożone i ciągle doskonalone systemy jakościowe:
     PN EN ISO 9001:2008; ISO 22000:2005; ISO 14001:2004; PN-N-18001:2004
•    świadomość i pełną akceptację Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez wszystkich pracowników
•    regularną weryfikację Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania pod względem jej przydatności
•    zarządzanie środowiskiem jako jednym z priorytetów i kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju firmy
•    zapewnianie personelowi systematycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje w celu zrozumienia stosownych kwestii BHP i swojej roli w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania naszej Organizacji wytycza strategiczne kierunki rozwoju firmy, a jej realizację gwarantuje wdrożony i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania normy zorientowany na spełnianie wymagań naszych klientów. Promujemy świadomość jakościową na wszystkich poziomach Organizacji, ponieważ zapewnienie jakości należy do zadań każdego z pracowników.