Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.11.2017 NA BUDOWĘ OBIEKTU NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

KB Folie Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.00-00-0035/16-00  pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o.”, w ramach 2 osi priorytetowej - Działanie 2.1 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza zapytanie ofertowe na budowę obiektu na potrzeby centrum badawczo-rozwojowego

Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2017

W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa firma KB Folie Polska Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczo – rozwojowej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczych w zakresie opracowania opakowań sensorycznych.  

Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

NA BUDOWĘ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU „UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO PRZEZ KB FOLIE POLSKA SP. Z O.O.”   ZAMÓWIENIE: BUDOWA OBIEKTU NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO   W związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.00-00-0035/16-00  pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o.”, w ramach 2 osi priorytetowej - Działanie 2.1 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Informacja o wynikach postępowania ofertowego z dnia 06.10.2017

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 06.10.2017 r. Zamawiający przeprowadził ponowną procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi badawczo – rozwojowej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu nr RPMA.01.02.00-14-7989/17 pt. „Opracowanie technologii przetwarzania wielomateriałowych odpadów poprodukcyjnych uciążliwych dla środowiska w kierunku otrzymania materiału o zdefiniowanych właściwościach do wykorzystania w przemyśle” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - typ projektu: Bony na innowacje.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczo-rozwojowej 06.10.2017

W związku otrzymaniem dofinansowania projektu nr RPMA.01.02.00-14-7989/17 pt. „Opracowanie technologii przetwarzania wielomateriałowych odpadów poprodukcyjnych uciążliwych dla środowiska w kierunku otrzymania materiału o zdefiniowanych właściwościach do wykorzystania w przemyśle” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - typ projektu: Bony na innowacje, firma KB Folie Polska Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczo – rozwojowej.

Informacja o wynikach postępowania ofertowego z dnia 26.09.2017

W związku otrzymaniem dofinansowania projektu nr RPMA.01.02.00-14-7989/17 pt. „Opracowanie technologii przetwarzania wielomateriałowych odpadów poprodukcyjnych uciążliwych dla środowiska w kierunku otrzymania materiału o zdefiniowanych właściwościach do wykorzystania w przemyśle” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - typ projektu: Bony na innowacje, firma KB Folie Polska Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczo – rozwojowej.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczo-rozwojowej 26.09.2017

W związku otrzymaniem dofinansowania projektu nr RPMA.01.02.00-14-7989/17 pt. „Opracowanie technologii przetwarzania wielomateriałowych odpadów poprodukcyjnych uciążliwych dla środowiska w kierunku otrzymania materiału o zdefiniowanych właściwościach do wykorzystania w przemyśle” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - typ projektu: Bony na innowacje, firma KB Folie Polska Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczo – rozwojowej. 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Z DNIA 12.07.2017

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 12 lipca 2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi badawczo – rozwojowej.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej 12.07.2017

W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP firma KB Folie Polska Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczo – rozwojowej.