Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 02.10.2018 NA ZAKUP LINII PÓŁPRZEMYSŁOWEJ – URZĄDZENIA DO MONTAŻU PŁYT FOTOPOLIMEROWYCH

KB Folie Polska Sp. z o.o. ogłasza zapytnie ofertowe na zakup linii półprzemysłowej – urządzenia do montażu płyt fotopolimerowych w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07.09.2018 NA ZAKUP LINII PÓŁPRZEMYSŁOWEJ - MASZYNY DO CIĘCIA (WYNIKI)

KB Folie Polska Sp. z o.o. ogłasza zapytnie ofertowe na zakup linii półprzemysłowej – maszyny do cięcia w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 22.08.2018 NA ZAKUP LINII PÓŁPRZEMYSŁOWEJ - MASZYNY LAMINUJĄCEJ (WYNIKI)

KB Folie Polska Sp. z o.o. ogłasza zapytnie ofertowe na zakup linii półprzemysłowej – maszyny laminującej w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

(WYNIKI) ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.03.2018 NA BUDOWĘ OBIEKTU NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

w związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.00-00-0035/16-00  pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o.”, w ramach 2 osi priorytetowej - Działanie 2.1 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

(WYNIKI) ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.02.2018 NA ZAKUP LINII PÓŁPRZEMYSŁOWEJ – MASZYNY DRUKUJĄCEJ 10-KOLOROWEJ

KB FOLIE POLSKA SP. Z O. O. PONOWNIE OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP LINII PÓŁPRZEMYSŁOWEJ – MASZYNY DRUKUJĄCEJ 10-KOLOROWEJ w związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.00-00-0035/16-00  pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o.”, w ramach 2 osi priorytetowej - Działanie 2.1 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 03.01.2018 NA ZAKUP LINII PÓŁPRZEMYSŁOWEJ – MASZYNY DRUKUJĄCEJ 10-KOLOROWEJ (AKTUALIZACJA)

W związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.00-00-0035/16-00  pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o.”, w ramach 2 osi priorytetowej - Działanie 2.1 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego KB Folie Polska Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na zakup linii półprzemysłowej – maszyny drukującej 10-kolorowej. 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 04.12.2017 NA ZAKUP URZĄDZENIA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM SŁUŻĄCEGO DO WERYFIKACJI JAKOŚCI NADRUKU (AKTUALIZACJA - WYNIKI)

W związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.00-00-0035/16-00  pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o.”, w ramach 2 osi priorytetowej - Działanie 2.1 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego KB Folie Polska Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na zakup urządzenia wraz z oprogramowaniem służącego do weryfikacji jakości nadruku.

Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2017

W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa firma KB Folie Polska Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczo – rozwojowej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczych w zakresie opracowania opakowań sensorycznych.  

Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

NA BUDOWĘ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU „UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO PRZEZ KB FOLIE POLSKA SP. Z O.O.”   ZAMÓWIENIE: BUDOWA OBIEKTU NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO   W związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.00-00-0035/16-00  pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o.”, w ramach 2 osi priorytetowej - Działanie 2.1 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Informacja o wynikach postępowania ofertowego z dnia 06.10.2017

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 06.10.2017 r. Zamawiający przeprowadził ponowną procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi badawczo – rozwojowej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu nr RPMA.01.02.00-14-7989/17 pt. „Opracowanie technologii przetwarzania wielomateriałowych odpadów poprodukcyjnych uciążliwych dla środowiska w kierunku otrzymania materiału o zdefiniowanych właściwościach do wykorzystania w przemyśle” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - typ projektu: Bony na innowacje.