CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

Zadaniem Centrum Badawczo-Rozwojowego jest prowadzenie badań związanych z rozwojem innowacyjnych technologii produkcji i wykorzystaniem materiałów opakowaniowych zarówno w sektorze spożywczym, jak i innych gałęziach przemysłu.

W ramach powstałego Centrum zwiększono powierzchnię laboratoryjną i biurową (o 900 m²) oraz udostępniono 1500 m² hali do prowadzenia prac rozwojowych i testów przemysłowych. Centrum zostało wyposażone w nowoczesny park maszynowy odpowiadający całemu procesowi technologicznemu produkcji opakowań (druk, laminacja, cięcie, formowanie opakowań), a także aparaturę badawczą, w tym zaawansowany sprzęt laboratoryjny i pomiarowy, za 
pomocą którego możemy:

centrum badawczo rozwojowe kb folie
 • Badać przepuszczalność tlenu (OTR) i pary wodnej (WVTR);
 • Analizować strukturę opakowań (spektrometr Ramana)
 • Badać wytrzymałość połączeń zgrzewanych na gorąco (Hot Tack tester)
 • Sprawdzać barwy wydruku w komorze świetlnej
 • Wyznaczać odporność na działanie światła,
 • Wyznaczać siły delaminacji (zgodnie z normą PN-88 C-89099)
 • Oznaczać wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu (zgodnie z normą DIN EN ISO 527)
 • Wyznaczać siły tarcia (zgodnie z normą DIN EN ISO 8295)
 • Oznaczać resztkowe lotne związki organiczne w foliach, laminatach i produktach końcowych 
(chromatografia gazowa)
 • Sprawdzać czytelność kodu DIGIMARK wygenerowanego w grafice wzoru
 • Symulować procesy sterylizacji i pasteryzacji (autoklaw, łaźnia wodna)
 • W cyfrowy sposób kontrolować jakość druku oraz zgodność z proofem (Proofiler Eye C)

Nasze działania w CBR

W ramach działalności Centrum prowadzone są badania nowych struktur opakowań oraz modyfikacja materiałów obecnie funkcjonujących na rynku, a także badania właściwości fizyko-chemicznych opakowań.
Prace badawcze realizowane są we współpracy z sektorem nauki i otoczeniem biznesowym.

Główne kierunki działań obejmują:

Projektowanie opakowań mono-materiałowych 
o właściwościach barierowych, poddawanych obróbce termicznej (pasteryzacji lub sterylizacji)

Rozwój i modyfikację technologii druku fleksograficznego 
i rotograwiurowego w kierunku rozwiązań „ProNATURA”

Projektowanie nowych, inteligentnych opakowań serii „SmartPAK”, czyli opakowań zawierających interaktywny wskaźnik monitorujący stan wewnątrz opakowania, uzyskany za pomocą technologii druku powierzchniowego.

Rozwój opakowań aktywnych serii „ProACTIVE”, poprawiających wybrane parametry podczas transportu i przechowywania, gwarantujących wysoką jakość pakowanego produktu, a w przypadku produktów spożywczych wydłużających okres przydatności do spożycia.

Projektowanie innowacyjnych materiałów kompozytowych serii „EkoPAK” w oparciu o wytyczne i założenia gospodarki o obiegu zamkniętym i biogospodarki do zastosowania w różnych gałęziach przemysłu, w tym w branży opakowań.

Część z projektów międzynarodowych, w których bierzemy czynny udział, dotyczy praktycznego wykorzystania surowców pochodzenia naturalnego, które w całości będą ulegały rozkładowi po spełnieniu swojej funkcji.
Oprócz prac badawczo-rozwojowych prowadzimy także projekty mające na celu zmniejszanie negatywnego wpływu opakowań na środowisko naturalne, poprzez zwiększanie ilości rozwiązań monomateriałowych, zmniejszanie materiałochłonności, a także projekty powiązane z nowymi sposobami zagospodarowania odpadów w przemyśle opakowaniowym.

Jesteśmy także członkiem stowarzyszeń i klastrów naukowo-przemysłowych.

KB Folie Polska Sp. z o.o. jest partnerem międzynarodowego konsorcjum realizującego 

Unijny projekt „Green Map” w ramach konkursu HORIZON EUROPE 2020.

Skip to content