Strategia zrównoważonego rozwoju

strategia zrównoważonego rozwoju
waga eco

Naszą strategię rozwoju opieramy o strategię rozwoju świata przyjętą przez ONZ w 2015 r. w Nowym Jorku.

Biorąc pod uwagę wpływ naszej działalności wyróżniliśmy 5 z 17 globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

wzrost gospodarczy godna praca

Coroczny wzrost sprzedaży, stabilne zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę, ciągłe inwestycje w infrastrukturę.

działania w dziedzinie klimatu ikona

Projektowanie opakowań przyjaznych środowisku, wprowadzanie na rynek recyklingowalnych opakowań, szkolenie klientów w zakresie możliwości wdrażania opakowań przydatnych do ponownego przetwórstwa.

innowacyjność przemysł infrastruktura ikona

Własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, wykorzystywanie wysoko zaawansowanych technologii w produkcji opakowań
 i kontroli jakości produktów.

życie na lądzie ikona

Wielokrotne akcje sadzenia drzew.

odpowiedzialna konsumpcja i produkcja ikona

Odpowiedzialne gospodarowanie stanami magazynowymi surowców, zarządzanie farbami w obiegu zamkniętym.

NASZA MISJA

Dbamy o Klienta

 • Wsparcie merytoryczne na każdym etapie zamówienia
 • Szkolenia z zakresu nowych rozwiązań 
i możliwości, a także zmian prawnych dotyczących opakowań 
i odpadów opakowaniowych
 • Etyczne działanie

Dbamy o Produkt

 • Zapewnienie bezpieczeństwa zapakowanego produktu podstawą projektowania opakowań
 • Rozwój opakowań aktywnych i inteligentnych
 • Rozszerzona kontrola jakości na każdym etapie produkcji opakowań

Dbamy o Środowisko

 • Wprowadzanie na rynek opakowań przydatnych do recyklingu
 • Odpowiedzialna gospodarka stanami magazynowymi komponentów
 • Zarządzanie farbami 
w obiegu zamkniętym
 • System segregacji odpadów poprodukcyjnych umożliwiający ich ponowne wykorzystanie

Dbamy o Ludzi

 • Stabilne zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę
 • Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników

NASZA ZIELONA SERIA OPAKOWAŃ

Opakowania mono-materiałowe na bazie polietylenu (PE)

 • Bardzo dobra bariera na parę wodną
 • Bardzo dobra odporność na pękanie
 • Stosunkowo wysoka sztywność
 • Materiał o niskiej temperaturze inicjacji zgrzewu
 • Przydatny do ponownego przetwórstwa (potwierdzone przez COBRO)
soap refill eco

Opakowania barierowe mono-materiałowe na bazie polietylenu (PE)

 • Bardzo dobra bariera na parę wodną
 • Dobra bariera na tlen
 • Stosunkowo wysoka sztywność
 • Materiał o niskiej temperaturze inicjacji zgrzewu
 • Przydatny do ponownego przetwórstwa (potwierdzone przez Interseroh)
doypack eco pet food en de

Opakowania barierowe mono-materiałowe na bazie polipropylenu (PP)

 • Bardzo dobra bariera na parę wodną
 • Bardzo dobra bariera na tlen
 • Bardzo dobra transparentność
 • Przydatny do ponownego przetwórstwa (potwierdzone przez Interseroh)
panini mockup

Opakowania barierowe na bazie poliolefin (PE i PP)

 • Bardzo dobra bariera na parę wodną
 • Bardzo dobra bariera na tlen
 • Integralny zgrzew
 • Ułatwiona aplikacja struny lub wentyla
 • Przydatny do ponownego przetwórstwa (potwierdzone przez JSH Hamilton)
coffee bag

Opakowania barierowe na bazie polipropylenu z warstwą metalizy (PPmet)

 • Bardzo dobra bariera na parę wodną
 • Bardzo dobra bariera na tlen
 • Bardzo dobra bariera na światło
 • Przydatny do ponownego przetwórstwa (potwierdzone przez JSH Hamilton)
coffee stick eco

Opakowania z papieru z powłoką zgrzewalną

 • Dobra zgrzewalność typu B/B oraz A/B
 • Możliwość nakładania powłoki w miejscach zgrzewu
 • Możliwość formowania opakowań typu doypack
 • Możliwość recyklingu w strumieniu papieru
tea bag eco

Opakowania z papieru z barierą na tlen i tłuszcze

 • Możliwość aplikacji cold-seal
 • Dobra bariera na tlen
 • Bardzo dobra bariera na tłuszcze
 • Bardzo dobra bariera na aromaty i oleje mineralne
 • Możliwość recyklingu w strumieniu papieru
czekolada nowa wersja

Przykładowe certyfikacje

Instytucje certyfikujące:

 • COBRO
 • Interseroh
 • Institute Cyclos- HTP
 • Hamilton

Certyfikowane struktury:

 • PE/PE
 • PP/PP
 • PE/bariera/PE
 • PP/bariera/PP
 • PP/bariera/PP/PE
 • PP/bariera/PE

Certyfikowane bariery:

 • AlOx
 • EVOH
 • PVOH
Skip to content