RYS HISTORYCZNY

1996

Rozpoczęcie działalności 
w branży opakowaniowej

Rozszerzenie produkcji i parku maszynowego – dodanie druku flexo 6 i 8 kolorów

2001

2003-2006

Wdrożenie systemów 
ISO i HACCP

Rozbudowa zakładu, instalacja nowych maszyn laminujących 
i drukujących

2008

2010

Dodanie nowego oddziału produkcyjnego
 – rotograwiura, flexo UV

Wdrożenie systemu BRC oraz rozbudowa parku maszynowego

2011

2014-2016

Zakup nowych maszyn drukujących flexo i roto oraz laminujących

Powiększenie portfolio 
o konfekcję opakowań

2017

2018-2019

Budowa Centrum Badawczo
-Rozwojowego

Rozbudowa Centrum Badawczo
-Rozwojowego

2020-2022

2022

Kolejne inwestycje w park maszynowy, 10-kolorową drukarkę rotograwiurową

Zakup urządzeń do produkcji pouchy 
i wgrzewania korków

2023

2024

Powiększenie parku maszynowego o maszynę do cięcia 
i maszynę laminującą

Skip to content