Zapytania ofertowe

(WYNIKI) ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 08.03.2019 NA ZAKUP WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO – URZĄDZENIA DO BADANIA OPORU PRZEDARCIA

KB Folie Polska Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia laboratoryjnego - urządzenia do badania oporu przedarcia w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

(AKTUALIZACJA-UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA) ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 08.02.2019 NA ZAKUP WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO – URZĄDZENIA DO BADANIA OPORU PRZEDARCIA

KB Folie Polska Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia laboratoryjnego - urządzenia do badania oporu przedarcia w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

(WYNIKI) ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 24.01.2019 NA ZAKUP WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO – UMEBLOWANIA

KB Folie Polska Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia laboratoryjnego - umeblowania w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 17.12.2018 NA ZAKUP LINII PÓŁPRZEMYSŁOWEJ – AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU PRZYGOTOWANIA FARB (WYNIKI)

KB Folie Polska Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na zakup linii półprzemysłowej – automatycznego systemu przygotowania farb w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 12.12.2018 NA ZAKUP WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO – ZGRZEWARKI TYPU HOT TACK (WYNIKI)

KB Folie Polska Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia laboratoryjnego – zgrzewarki typu w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 02.10.2018 NA ZAKUP LINII PÓŁPRZEMYSŁOWEJ – URZĄDZENIA DO MONTAŻU PŁYT FOTOPOLIMEROWYCH (WYNIKI)

KB Folie Polska Sp. z o.o. ogłasza zapytnie ofertowe na zakup linii półprzemysłowej – urządzenia do montażu płyt fotopolimerowych w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07.09.2018 NA ZAKUP LINII PÓŁPRZEMYSŁOWEJ - MASZYNY DO CIĘCIA (WYNIKI)

KB Folie Polska Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na zakup linii półprzemysłowej – maszyny do cięcia w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 22.08.2018 NA ZAKUP LINII PÓŁPRZEMYSŁOWEJ - MASZYNY LAMINUJĄCEJ (WYNIKI)

KB Folie Polska Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na zakup linii półprzemysłowej – maszyny laminującej w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

(WYNIKI) ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.03.2018 NA BUDOWĘ OBIEKTU NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

w związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.00-00-0035/16-00  pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o.”, w ramach 2 osi priorytetowej - Działanie 2.1 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

(WYNIKI) ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.02.2018 NA ZAKUP LINII PÓŁPRZEMYSŁOWEJ – MASZYNY DRUKUJĄCEJ 10-KOLOROWEJ

KB FOLIE POLSKA SP. Z O. O. PONOWNIE OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP LINII PÓŁPRZEMYSŁOWEJ – MASZYNY DRUKUJĄCEJ 10-KOLOROWEJ w związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.00-00-0035/16-00  pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o.”, w ramach 2 osi priorytetowej - Działanie 2.1 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.