KONTROLA JAKOŚCI

Nasz dział kontroli jakości dba o to, by każdy proces produkcyjny przebiegał w sposób zgodny z warunkami technicznymi, sanitarnymi oraz formalno-prawnymi, przy zachowaniu warunków jakościowych i estetycznych określonych w umowie, a gotowy wyrób spełniał Państwa oczekiwania.

W laboratoriach, mieszczących się za równo w Warszawie jak i w CBR w oddziale Brzeziny wykonujemy szereg badań pozwalających na weryfikację właściwości otrzymywanych produktów, m.in. ocena kolorystyki, badanie siły delaminacji, zgrzewalność, pozostałość związków lotnych.

Zajmujemy się:

 • kontrolą i archiwizacją surowców użytych w produkcji oraz powstałych półproduktów i produktów
 • tworzeniem dokumentacji jakościowej
 • nadzorem nad wyrobem niezgodnym
 • obsługą reklamacji surowców i naszych wyrobów
 • nadzorem nad działaniami korygującymi i analizą skuteczności

Badania opcjonalne:

 • odporność termiczna (autoklaw)
 • badanie siły tarcia (COF)
 • ocena szczelności korka i/lub opakowania
 • ocena właściwości barierowych – przenikalność OTR / WVTR
 • testy starzeniowe
 • badanie składu opakowania – Mikroskop RAMANA
 • badanie wytrzymałości zgrzewu na gorąco – HOT-Tack
 • badanie wydłużenia względnego i wytrzymałości na zerwanie
 • czytelność kodu DIGIMARK
kontrola jakości 2
kontrola jakości 1
kontrola jakości 4
kontrola jakości 3
Skip to content