Zapytania ofertowe

 Unieważnienie zapytania ofertowego

Firma KB Folie Polska Sp. z o.o. unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2017 na realizację usługi badawczo – rozwojowej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczych w zakresie opracowania opakowań sensorycznych.

UZASADNIENIE

Zamawiający unieważnia postępowanie ofertowe z powodu błędów formalnych zawartych w zapytaniu ofertowym.

Oficjalne pismo

Powrót do listy