Zapytania ofertowe

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Z DNIA 12.07.2017

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 12 lipca 2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi badawczo – rozwojowej polegającej na opracowaniu materiału opakowaniowego charakteryzującego się przenikalnością tlenu na poziomie zapewniającym wymianę gazową pomiędzy otoczeniem, a pakowanym produktem, co umożliwi pakowanie i przechowywanie świeżo krojonych owoców lub warzyw bez konieczności stosowania atmosfery modyfikowanej.

Usługa badawczo-rozwojowa jest planowana do realizacji w związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP.

 

W wyniku postępowania ofertowego do realizacji usługi został wybrany:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych,

u. Klemensa Janickiego 35,

71-270 Szczecin

 

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że wskazana oferta była jedyną złożoną w postępowaniu ofertowym.

PISMO

Powrót do listy