Zapytania ofertowe

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Z DNIA 29.05.2017

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 29 maja 2017 roku Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi badawczo – rozwojowej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczych w zakresie opracowania opakowań sensorycznych.

Usługa badawczo-rozwojowa jest planowana do realizacji w związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

W wyniku postępowania ofertowego do realizacji usługi został wybrany:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że wskazana oferta była jedyną złożoną w postępowaniu ofertowym.

Oficjalne pismo

Powrót do listy