Zapytania ofertowe

 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Z DNIA 12.07.2017

  Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 12 lipca 2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi badawczo – rozwojowej.

  ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ...
 • Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej 12.07.2017

  W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP firma KB Folie Polska Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczo – rozwojowej.

  ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ...
 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Z DNIA 07.06.2017

  Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 29 maja 2017 roku Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi badawczo – rozwojowej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczych w zakresie opracowania opakowań sensorycznych.

  ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ...
 • Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej 29.05.2017

  W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa firma KB Folie Polska Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczo – rozwojowej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczych w zakresie opracowania opakowań sensorycznych.

  ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ...
 • Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 23.05.2017

  Firma KB Folie Polska Sp. z o.o. unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2017 na realizację usługi badawczo – rozwojowej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczych w zakresie opracowania opakowań sensorycznych.

   

  ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ...
 • Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej maj 2017

  W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa firma KB Folie Polska Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczo – rozwojowej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczych w zakresie opracowania opakowań sensorycznych.

  ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ...
 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.11.2016

  Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 10 listopada 2016 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi badawczo – rozwojowej.

  ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ...
 • Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej

  W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP firma KB Folie Polska Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczo – rozwojowej.

  ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ...