Dotacje UE

logo

Miło nam poinformować, że przedsiębiorstwo KB Folie Polska Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Rozwoju na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0035/16

Tytuł projektu: "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o."

Głównym zadaniem Centrum będzie prowadzenie prac badawczych związanych z opracowaniem nowatorskich technologii produkcji i zastosowania materiałów opakowaniowych wykorzystywanych do produkcji opakowań zarówno w sektorze spożywczym, jak i innych gałęziach gospodarki, badań nad stworzeniem nowych struktur opakowań lub ulepszenia materiałów obecnie istniejących, a także badań właściwości fizyko-chemicznych opakowań.

Oczekiwania Klientów zostaną zaspokojone dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji, w następstwie której powstaną innowacyjne produkty charakteryzujące się dotychczas niespotykanymi na rynku parametrami/właściwościami użytkowymi.

Całkowita wartość projektu wynosi 25 043 770,00 zł, w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9 091 500,00 zł.

Centrum B+R

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    

KB FOLIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

informuje, że realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-14-010/13
pt. „Zakup i wdrożenie systemów B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami”
jest współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
Więcej informacji na temat projektu udziela Pan Sebastian Orłowski pod nr tel. 22 679 99 27

Przydatne strony:
www.poig.gov.pl
www.europa.eu
www.mrr.gov.pl